Suche
Product

Bezwaar parkeerbon (naheffingsaanslag)

Veröffentlicht: 23 April 2013 Zuletzt geändert: 14 April 2014

Heeft u een parkeerboete ontvangen? En bent u het niet eens met de naheffingsaanslag parkeerbelastingen (parkeerbon)? Dan kunt u bezwaar indienen.

Maak bezwaar tegen uw parkeerbon

 • U kunt digitaal bezwaar maken met uw DigiD. Dit werkt alleen als u in Den Haag woont.

Bij uw bezwaarschrift heeft u bewijsstukken nodig. Hierbij kunt u denken aan:

 • kopie van de parkeervergunning
 • kopie digitale parkeerpas
 • kopie van uw parkeerticket
 • kopie van het overzicht parkeeracties
 • kopie GSM-parkeerkaart
 • het bewijs van spoedeisende hulp (als u eerste hulp heeft verleend)
 • een verklaring van de RDW en een kopie van de aangifte als uw auto gestolen is.

U moet ook het nummer van de parkeerbon of het aanslagnummer opnemen. Vanwege de verwerkingstijd kan het een aantal uren duren voordat uw parkeerbonnummer in het systeem zit.

In uw bezwaarschrift moeten de volgende gegevens staan:

 • dag, maand, jaar, tijdstip, nummer van de controleur
 • persoonlijke gegevens van de persoon die de auto parkeerde
 • persoonlijke gegevens van degene die het bezwaar indient (alleen als dit een andere persoon is als degene die de auto parkeerde)
 • het kentekennummer
 • de reden(en) van bezwaar
 • een handtekening
 • bewijsstukken

Voorwaarden

U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken indienen na de datum die op de naheffingsaanslag staat.

U kunt bezwaar maken in de volgende gevallen:

 • U had uw auto aan de kant gezet om eerste hulp te verlenen bij een ongeluk. Of bijvoorbeeld om uzelf of iemand anders snel bij een arts of ziekenhuis te brengen omdat het erg slecht ging met de gezondheid.
 • Uw vermelding in het kentekenregister klopt niet. U bent dus niet (meer) de eigenaar van de auto waar het om gaat.
 • Uw auto was gestolen. Daardoor bent u niet degene die de belasting voor de auto moet betalen.

Persoonlijke omstandigheden zijn geen reden om de naheffingsaanslag te laten vervallen. Ook heeft het niet altijd zin om een bezwaarschrift in te dienen. Rechters hebben van een aantal omstandigheden aangegeven dat bezwaar maken geen zin heeft:

 • U ging geld wisselen om een parkeerkaartje te kopen.
 • U kwam net te laat bij uw auto terug. Een afspraak liep uit of u was de weg kwijt.
 • U vindt het bedrag dat u moet betalen te hoog.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 1 week nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken krijgt u de uitspraak. In afwachting van de uitspraak op uw bezwaarschrift worden eventuele invorderingsmaatregelen opgeschort.

Vanaf 1 oktober 2009 geldt de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen'. In de wet staat dat een gemeente op tijd een besluit moet nemen op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift. Gebeurt dit niet, moet de gemeente misschien een geldsom (= dwangsom) betalen.

Andere soorten bezwaar

Wilt u bezwaar maken over een besluit van de gemeente over Sociale Zaken, Belastingzaken of overige zaken zoals subsidies of vergunningen? Daar zijn andere bezwaarprocedures voor.